Objekt Button:

Všechny symboly button ve scéně jsou instancemi objektu Button a platí pro ně následující metody a vlastosti:

Metody a vlastnosti

metoda funkce
getDepth vrací hloubku tlačítka
vlastnost hodnota
enabled nastavuje funkčnost tlačítka (true-funguje, false-nefunguje)
tabEnabled povolit/zakázat navigaci pomocí tabulátoru (defaultně true), funguje pouze v internetovém prohlížeči
tabIndex určuje pořadí výběru pomocí tabulátoru
useHandCursor povolit/zakázat používání kurzoru ruku nad tlačítkem
_focusrect zobrazuje žlutý rámeček kolem tlačítka, pokud je vybráno tabelátorem (defaultně zapnuto)

K tlačítku také můžete přidat tyto události: onRelease, onRollOver, onRollOut, onDragOut, onDragOver, onKillFocus, onReleaseOutside, onPress, onSetFocus. Pozor! K tlačítku nemůžete přiřadit událost onEnterFrame.

K tlačítku také pochopitelně můžete použít všechny příkazy týkající se vlastnosti symbolu.

Příklad

Na hlavní scéně vytvořte tři tlačítka, která pojmenujte "prvni", "druhe" a "treti". Vedle nich vytvořte textové pole, které pojmenujte "pole". Všechny následující skripty budou na prvním snímku hlavní scény.

vymaz=function() {
 pole.text="";
}

Jednoduchá funkce, která vymaže textové pole.

prvni.onRollOver=function () {
 if (druhy.useHandCursor) {
  pole.text="zakaze pouzivat kurzor rucicky nad druhym tlacitkem";
 } else {
  pole.text="povoli pouzivat kurzor rucicky nad druhym tlacitkem";
 }
}
prvni.onRollOut=vymaz;

Asi to vypadá složitě, ale je to jednoduché. Když přejedete přes první tlačítko, vyhodnotí se podmínka. Jestliže je vlastnost useHandCursor true (tzn. že když přejedete přes druhý button tak se objeví kurzor ruky), vepíše se do textového pole "zakaze pouzivat kurzor rucicky nad druhym tlacitkem".

Jinak (tedy pokud bude příkaz useHandCursor vyhodnocen jako false), do textového pole se vepíše "povoli pouzivat kurzor rucicky nad druhym tlacitkem". Podmínka zde vlastně funguje jako přepínač.

Poslední řádek poté zavolá funkci vymaz, když kurzor myši opustí první tlačítko.

Další skript vložte za předcházející:

prvni.onRelease=function() {
 if (druhy.useHandCursor) {
  druhy.useHandCursor=false;
 } else {
  druhy.useHandCursor=true;
 }
}

V podstatě se jedná o tutéž podmínku, jen se namísto vepisování do textová pole zakazuje/povoluje používat kurzor ruky. Takže jestliže je kurzor myši povolen, po stisknutí tohoto tlačítka se zakáže a jestliže je kurzor myší zakázán, tak se povolí. Všimněte si, že i když je kuroz ručičky zakázán, tlačítko stále funguje.

druhy.onRollOver=function() {
 if (treti.enabled) {
  pole.text="zakaze pouzivat treti tlacitko";
 } else {
  pole.text="povoli pouzivat treti tlacitko";
 }
}
druhy.onRollOut=vymaz;
druhy.onRelease=function() {
 if (treti.enabled) {
  treti.enabled=false;
 } else {
 treti.enabled=true;
 }
}

Identický skript, jen se do pole vepisuje jiný text a místo příkazu useHandCursor se zakazuje/povoluje enabled (tj. jestli má tlačítko fungovat - klikat - nebo ne).

treti.onRelease=function() {
	pole.text="zapnuto";
}
treti.onRollOut=vymaz;

Tento skript slouží pouze pro ověření, že tlačítko skutečně nefunguje, když fungovat nemá (enabled=false)

prohlédnout
stáhnout zdroják

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz