Duplikování klipů

DuplicateMovieClip()

Tato velmi efektivní metoda slouží ke kopírování instancí klipů na scéně. Abyste mohli nějaký klip duplikovat, musí být umístěný na stejné časové ose. Když je instance klipu duplikována, zdědí tato kopie všechny aktuální fyzické vlastnosti instance:

Naopak nová instance nezdědí:

Deklarace potom vypadá nějak takto:

jmeno="koule2";
hloubka=1;
koule.duplicateMovieClip(jmeno, hloubka);

Tento skript způsobí, že bude duplikován klip "koule". První položka v závorce určuje jméno nově vytvořené instance (koule2) a druhá položka je hloubka. Což je něco jako vrstva. Pokud duplikujete vícero klipů, Flash musí vědět, který z nich má být vždy nahoře a který dole. Prostě něco jako vrstvy. Pokud vytvoříte instanci do hloubky, kde už nějaká instance existuje, zničíte tuto původní instanci. Rozsah hloubky, do které můžete ukládat je -16384 až 1048575, takže byste se do toho mohli vlést.

Příklady: »Plamínek

AttachMovie()

Pomocí této metody můžete dynamciky načíst nějaký klip z knihovny symbolů a nahrát jej do scény. Tím se připojený klip stává podřízeným této časové osy a přebírá všechny grafické transformace provedené v nadřízené ose (rotace, velikost, atd.). Opět nepřebírá viditelnost, aktuální snímek atd.

Abyste mohli tuto metodu použít, musíte v knihovně určit, které klipy mají být přístupné pro připojení. Klikněte pravým tlačítkem na nějaký MC v knihovně a zvolte položku "linkage". Vyskočí dialogové okno, ve kterém zaškrtněte Export for ActionScript a zadejte název identifikátoru.

Tuto vazbu můžete také nastavit když vytváříte nějaký symbol v Insert → new Symbol. Zvolte Advanced a objeví se prakticky stejná tabulka.

Deklarace potom vypadá takto:

_root.ohen.attachMovie("koule", "new_koule", 1);

Tento skript připojí klip z knihovny s identifikátorem "koule" do instance klipu _root.ohen. Nově vytvořený klip bude mít název "new_koule" a bude vložen do hloubky 1.

CreateEmptyMovieClip()

Pomocí této metody můžete vytvořit prázdný movie clip a později do něj můžete předchozí metodou vložit nějaký jiný klip. Také zde můžete načítat různá externí data jako je hudba, obrázky... Syntaxe je opět jednoduchá:

_root.createEmptyMovieClip("pes", -841);

Tímto vytvoříte prázdný movie clip, který se bude jmenovat "pes" a bude vytvořen v hloubce -841.

další téma - Dynamické kreslení

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz