Import a export

Import

Do Flashe samozřejmě lze importovat i jiné, vnější soubory. Například obrázky nebo zvuk. Samotný import se velmi jednoduchý. Jděte do položky File → Import... a najděte si potřebný soubor. Pokud to bude například obrázek, vloží se automaticky do scény, kde se právě nacházíte a samozřejmě také knihovny symbolů.

Druhá možnost je File → Import to library... Obrázek se importuje přímo do knihovny, nezůstává ve scéně.

Rozhodně ale nedoporučuji importovat velké obrázky nebo zvuky, pouze tím zvětšíte velikost výsledného swf, protože swf si musí celý obrázek zapamatovat (tudíž pokud již máte obrázek naimportovaný ve flashi, nemusíte jej již mít nikde jinde, jako je to třeba u html). Jen ještě taková drobná poznámka - importovaný obrázek ve flashi si užvatel nemůže stáhnout.

Export

Ve File → Export movie nebo File → Export Image máte několik možností jak svůj projekt uložit, pokud vám nevyhovuje swf. Sám se ve všech typech pořádně nevyznám, takže si to vyzkoušejte a uvidíte. V praxi stejně vystačíte s exportem buď do klasického swf, případně, pokud děláte web, do html.

Export do swf je jasný, takže se budu zabývat pouze exportem souboru do html. Pokud kliknete na hlavní scénu, máte ve spodní části obrazovky tlačítko Publish: Flash player 6. Klikněte a objeví se okno. Přehoďte nahoře na html.

První položkou je Template, ve které si můžete určit výsledný typ souboru. Doporučuji nijak neměnit.

Dimensions udává velikost výsledné animace. Match movie je normální velikost jakou jste vašemu projektu nadefinovali na začátku, Pixels je velikost v pixelech (pozor na uživatele s rozlišením 800x600 - když zadáte moc pixelů, budou muset stránku rolovat nejen nahoru a dolů, ale třeba také doleva či doprava a to je dost otrava). Poslední možností je Percent, což je zadání velikosti v procentech (100% je šířka prohlížeče, resp. výška).

Následuje možnost Playback. Pause at start způsobí, že se animace na prvním snímku zastaví.

Display menu radši odškrtněte, protože tento příkaz povoluje/zakazuje používání pravého tlačítka v animaci a zabraňuje tak používání příkazů jako play, back atd. přímo uživatelem.

Loop je opakování. Pokud je fuknce vypnutá, animace se neopakuje.

Poslední je Device font. Pokud máte funkci zaškrtnutou, můžete používat i fonty, které uživatel nemá nainstalované.

Dále je zde Quality, což je kvalita výsledného produktu. Dnešní úroveň počítačů už je na dost vysoké úrovni, tudíž můžete ponechat high. Pokud zadáte nižší, bude horší vyhlazení objektů.

Window mode je velmi užitečná věcička. Pokud totiž zadáte Transparent Windowless, v místech, kde je fe flashi pozadí, bude animace průhledná a zobrazí se např. pozadí html stránky. Opaque Windowless je něco podobného, jen s tím rozdílem, že s pomocí html tagu layer můžete před animaci psát.

HTML alignment slouží k zarovnání animace v html dokumentu. Right - vpravo, left - vlevo, top - nahoře, bottom - dole.

Scale udává, jak se bude scéna chovat při změně její velikosti. Default znamená, že velikost okna se přizpůsobuje automaticky, No border může být oříznuta na výšku nebo na šířku. Exact fit zvětšuje scénu na celou dostupnou plochu, aniž by zachovávala poměr stran.

Flash alignment je podobné s HTML alignment. Nastavujete zde jak bude animace zarovnána, když se nevejde do okna.

Až budete mít vše nastaveno, klikněte na Publish. Program vám automaticky vygenreuje html soubor, ve kterém bude zdrojový kód pro zobrazení vaší animace. Html se bude jmenovat stejně jako váš soubor a uloží se do stejného adresáře. Pokud vám to vyhodí nějakou dotěrnou hlášku, odškrtněte dole políčko Show warning messages.

další téma - Seznámení s Actionscriptem

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz