Objekt Key:

Použitelné metody a konstanty

metoda její funkce
addListener přidává události Listener (seznam použitelných viz níže)
getAscii() Vrací kód z ASCII tabulky poslední stisknuté klávesy
getCode() Vrací kód poslední stisknuté klávesy
isDown zjišťuje, jestli je stisknuta daná klávesa (vrací true/false)
isToggled(kód) vrací true jestliže je zapnutý CapsLock(kód:20) nebo NumLock(144)
removeListeners odebírá události Listener
konstanta její hodnota
backspace Backspace
capslock Caps Lock
control Ctrl
deletekey delete
down šipka dolů
end End
enter Enter
escape Esc
home Home
insert Insert
left šipka vlevo
pgdn Page down
pgup Page up
right šipka vpravo
shift Shift
space mezerník
tab Tabulátor
up šipka nahoru
události Listener kdy se spustí
onKeyDown po stisknutí jakékoliv klávesy
onKeyUp po uvolnění klávesy

Ovládání kuličky

Objekt Key nepotřebuje konstruktor new. Vytvořte movie clip, do kterého nakreslete malou kuličku. Vložte isntanci do hlavní scény a připojte k ní následující skript:

onClipEvent(enterFrame) {
 if (Key.isDown(key.right)) {
  _x+=2;
 }
 if (Key.isDown(key.left)) {
  _x-=2;
 }
 if (Key.isDown(key.up)) {
  _y-=2;
 }
 if (Key.isDown(key.down)) {
  _y+=2;
 }
}

Příkazy se budou provádět každý frame. Čtyři podmínky zjišťují, zda je stisknuta některá z pohybových šipek. Jestliže například stisnkete šipku doprava, přesune se kulička o dva pixely doprava.

prohlédnout - pokud se vám kulička nebude hýbat, klikněte myší do scény.
Další téma - objekt Math

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz