Kreslení:

Panel nástrojů

Základním prostředkem pro kreslení a pro práci ve Flashi je panel Tools/Nástroje.

První nástroj, Arrow Tool, slouží k označování a selekci objektů. Při kliknutí na objekt vybere pouze jeho výplň, při kliknutí na čáru vybere pouze určenou část čáry (např. u čtverce pouze jednu hranu) a konečně při dvoukliku na výplň vybere celý objekt a při dvoukliku na čáru celou čáru.

Druhý nástroj je Subselection Tool. Klepnutím na jakýkoliv objekt zobrazí jeho klíčové body, kterými pak můžete hýbat a objekt tak různě deformovat.

Line Tool slouží ke kreslení obyčejných čar. Se shiftem kreslíte "rovné" (vodorovné, svislé či čtvercové úhlopříčky) čáry. Pokud nakreslíte nějakou čáru, můžete ji ještě zkroutit. Vyberte Arrow Tool, klikněte na čáru a potáhněte s kurzorem. Čára bude prohnutá.

Lasso Tool slouží k přesnému vybraní části objektu. V praxi jsem to ještě nepoužil, protože mi to přijde nepřesné.

Pen Tool je poměrně užitečný nástroj. Kliknutím na plochu určíte jeden klíčový bod a dalším kliknutím druhý, přičemž program Flash oba tyto body spojí a vytvoří tak úsečku (můžete samozřejmě pokládat další body). Pokud při pokládání klíčového bodu ještě nějak potáhnete s myší, úsečku se bude podle toho kroutit. Funguje to jako derivace - tečna funkce v bodě (nelekejte se, prostě to zkuste a uvidíte).

Text Tool slouží k psaní. Podrobněji se o tomto nástroji zmíním dále, jelikož má celkem velké možnosti nastavení. Pokud však chcete napsat nějaký jednoduchý text, prostě klikněte do scény a pište:-) Čtvereček v pravém dolním rohu znamená, že se text v poli bude zalamovat. Pokud chcete, aby se nezalamoval, dvouklikněte na čtvereček - změní se na kolečko a text se nebude zalamovat.

Oval Tool je konečně nástroj, kterým skutečně něco nakreslíte a sice ovál. Se shiftem pak kreslíte kruh. Ovál je složen ze dvou částí - okraj a výplň. Každá z nich může existovat samostatně (tzn., že jak okraj, tak výplň můžete pomocí klávesy delete vymazat). Obě části také mohou mít nezávisle na sobě různé barvy. Dělá se to pomocí panelu colors, o kterém se dočtete níže.

Rentangle Tool vykresluje obdélníky, se shiftem čtverce. V panelu Options si můžete nastavit zaoblení hran. Jinak má stejné části jako ovál - výplň a okraj.

Pencil Tool je prostě tužka. Dole, v panelu Options, si můžete nastavit mód kreslení. První nastavení zarovnává nakreslené čáry (takže si můžete zvednout sebevědomí tím, že od ruky nakreslíte rovnou čáru), druhé naopak zaobluje a poslední je prostě jak to nakreslíte, tak to máte (jen s opravdu drobnou úpravou, aby si to Flash lépe pamatoval).

Další je Brush Tool. Je to štětec, kterým kreslíte v podstatě stejně jako s předchozí tužkou. Jen má rošiřené nastavení v panelu Options, kde můžete nastavit velikost a tvar.

Free Transform Tool je nástroj, se kterým můžete s objektem dělat hotová kouzla. V panelu Options máte opět na výběr z několika možností - Rotate and skew což je rotace a zkosení, Scale slouží k nastavení velikosti, Distort vám umožní měnit klíčové body a deformovat tak objekt a konečně Envelope je něco podobného, ale funguje na jiném principu (popotáhněte pár klíčovými body a uvidíte, špatně se to vysvětluje a snadno se to pochopí, když to člověk vidí).

Fill Transform Tool slouží k deformaci výplně objektu (výplň musí být buď radiální nebo lineární aby nástroj fungoval).

Ink Bottle Tool slouží k vytváření okrajů. Nakreslete si kruh, vymažte mu okraje, zvolte nástroj Ink Bottle a klikněte na na místo, kde předtím okraj býval, opět se tam zobrazí.

Pain Bucket Tool je poměrně jednoduchý nástroj, který kliknutím na výplň objektu změní barvu na vámi zvolenou. Klasická plechovka.

Eyedropper Tool je kapátko. Klikněte na nějakou barvu a program vám automaticky přehodí vybraný nástroj na plechovku (Pain Bucket Tool) s kapátkem vybranou barvou.

Poslední je Eraser Tool, což je prostě guma na mazání nakreslených objektů. To snad nemusím blíže vysvětlovat. V panelu Options si ještě můžete nastavit velikost a tvar.

Program Flash nabízí spoustu možností kresby, takže se určitě vyplatí je využívat. Pokud je dostatečně ovládnete, dají se s Flashem dělat docela slušné webové grafiky. Není totiž příliš hospodárné nakreslit si nějaký objekt v jiném programu (Photoshop) a poté jej do Flashe imporotvat. Většinou to zbytečně zvětšuje velikost animace.

Kreslení prakticky

Kreslení ve Flashi je mírně odlišné od ostatních bitmapových grafických programů, protože prostě Flash pracujete s vektory, což je důležité si uvědomit.

Nástrojem Oval Tool nakreslete dva ovály tak, ať se nepřekrývají. Výplň nastavíte v panelu Colors. Nahoře je barva čáry, dole výplně. Nyní nástrojem Arrow Tool (to je ta černá šipka vlevo nahoře) vyberte jeden z kruhů. To se dělá následujícím způsobem. Při kliknutí do výplně objektu se vybere pouze výplň, stejně tak když kliknete na okrajovou čáru, tak se vybere pouze ta čára. Pokud chcete vybrat celý objekt, musíte na kruh dvoukliknout. Vyberte tedy celý kruh a přesuňte ho táhnutím myši tak, aby z části překrýval druhý kruh. Odselektujte (klikněte mimo kruhy).

Opět vyberte ten samý kruh a posuňte jej zpět. Vidíte, co se stalo. Druhý kruh je useknutý. Právě jste si ověřili vektorové odečítání. Nyní si zkusíte vektorové sčítání. Nakreslete si dva nové kruhy (stejné barvy) a opět je nacpěte na sebe. Teď vyberte čáru mezi jedním kruhem a druhým kruhem a vymažte ji. Flash od teďka bude vzniklý útvar chápat jako jeden objekt.

Barvy

Ještě bych se měl zmínit o nastavení barev nakreslených obejktů. Pokud nakreslíte jakýkoliv objekt, má dvě struktury - náplň a okraj. Barvu nastavujete v panelu Colors. Nejdříve nastavíte barvu čáry (ikona tužky) a poté výplně (ikona plechovky).

Ovšem program Flash nabízí i jiné - lepší možnosti nastavení barev a sice Color mixer, který naleznete vpravo nahoře.

První možnost Solid je nastavení jedné barvy.

Druhá položka Linear vám umožňuje vytvořit plynulý lineární (defaultně vodorovný, výplň můžete natáčet) přechod mezi dvěmi (či více) barvami. Kliknutím do lišty můžete přidávat jezdce a měnit jim barvy dle libosti (jezdce se odebírají když je přetáhnete pod lištu). Jezdce můžete také táhnutím myši po liště přesouvat. Můžete také použít plechovku, abyste přesně vyznačili, kde má přechod být. Prostě klikněte do objektu a potáhněte ve směru, v jakém chcete mít barevný přechod.

Třetí položkou je Radial. Je to opět barevný přechod, ale kruhový. Plechovkou pak můžete určit střed barev. Jinak o jezdcích zde platí to samé co u lineárního přechodu. Jezdec vlevo představuje středovou barvu a jezdec vpravo barvu kolem okraje.

Poslední je Bitmap, což vám umožní načíst místo výplně nějaký obrázek či texturu.

Toto je vlastně další velká výhoda oproti HTML. Pokud jste chtěli mít v HTML nějaký barvený přechod, museli jste si ho prostě někde nakreslit a pak importovat do HTML jako normální obrázek. Ve Flashi si to pohodlně nakreslíte a dokud je objekt ve Flashi, je vnímán jako vektor a tudíž nezabírá tolik místa.
další téma - Animace

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz