Objekt Math:

Metody

Tento objekt obsahuje některé matematické funcke, se kterými můžete počítat podobně jako s operátory.

metoda její funkce příklad použití
Math.abs() absolutní hodnota a=Math.abs(-58); (proměnné a přiřadí 58)
Math.round() zaokrouhlování a=Math.round(12,8); (přiřadí 13)
Math.floor() odseknutí desetinné čárky a=Math.floor(12,8); (přiřadí 12)
Math.ceil() zaokrouhlení na nejbližší vyšší celé číslo a=Math.ceil(15,2); (přiřadí 16)
Math.sqrt() druhá odmocnina a=Math.sqrt(36); (přiřadí 6)
Math.max(a,b) ze dvou čísel vybere to větší (oddělujte čárkou) a=Math.max(12,15); (přiřadí 15)
Math.min(a,b) ze dvou čísel vybere to menší (oddělujte čárkou) a=Math.min(12,15); (přiřadí 12)
Math.sin() funkce sinus (argument zadávejte v radiánech) a=Math.sin(Math.PI/2); (přiřadí 1)
Math.cos() funkce cosinus a=Math.cos(0); (přiřadí 1)
Math.tan() funkce tangens a=Math.tan(0); (přiřadí 0)
Math.asin() funkce arcussinus a=Math.asin(1); (přiřadí π/2)
Math.acos() funkce arcuscosinus a=Math.acos(-1); (přiřadí π)
Math.atan() funkce arcustangens a=Math.atan(0); (přiřadí 0)
Math.atan2 vypočítá úhel který svírá x-ová osa s přímkou procházející počátkem a bodem, který určíte a=Math.atan2(4,4); přiřadí 45 stupňů (π/4 radiánů)
Math.random() náhodné číslo mezi 0 a 1 a=Math.random();
Math.pow(a,x) a na x-tou a=Math.pow(2,3); (přiřadí 8)
Math.log() přirozený logaritmus a=Math.log(15); (vrátí přibližně 2.708)
konstanta její hodnota příklad použítí
Math.PI Ludolfovo číslo, přibližně 3,14159265358979...
a=Math.PI;
a=Math.PI;
Math.E Eulerovo číslo, základ přirozeného logaritmu
Math.LN2 přiřozený logaritmus ze dvou
Math.LOG2E základ 2 logaritmu e
Math.LN1 přirozený logaritmus 10
Math.LOG10E základ 10 logaritmu e
Math.SQRT1_2 odmocnina z jedné poloviny
Math.SQRT2 odmocnina ze dvou

Myslím, že všechny příkazy jsou jasné, jestliže chcete vidět, jak se tento objekt používá v praxi, zobrazte si některý z dalších příkladů - Pohyb po křivce nebo Šipky.

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz