Objekt Number:

Metody a konstanty

a=new Number (5);

Následující konstanty asi nebudete často používat, ale občas vám Flash vyhodí nějakou chybu, kde se některá z těchto konstant může vyskytovat.

metoda funkce
toString převede číselnou hodnotu 287 na stringovou hodnotu "287"
valueOf udává původní hodnotu objektu
konstanta hodnota
max_value maximální číslo, které program zná
a=Number.max_value
min_value minimální číslo, které program zná
NaN nečíselná hodnota (Not A Number)
negative_infinity mínus nekonečno
positive_infinity plus nekonečno

Funkce Number()

Můžete také použít funkci Number(), která převádí stringové hodnoty na číslo.

a="10";
b="5";
c=a+b; // výsledek bude "105"
d=Number(a)+Number(b); //výsledek bude 15

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz