Proměnné:

Deklarace

V každém programovacím jazyce jsou proměnné a Flash není pochopitelně výjimkou. Bez nich by v podstatě žádný váš program neměl smysl. Deklarace proměnných je vcelku jednoduchá. Samotnou deklaraci můžete umístit kamkoliv, ale doporučuje se zadeklarovat proměnnou tam, kde ji budete používat. Ale jinak je v podstatě jedno - může být na movie clipu i na časové ose. Samotná deklarace vypadá takto:

 var moje_promenna=25;
 jina_promenna="Hello World";
 _global.promenna=x;
 

Všechny tři deklarace jsou možné. První dvě jsou v podstatě totožné, slovo var je tam v podstatě zbytečné, je to přežitek ze staršího Flashe. Pokud tam var nebude, vlastně se vůbec nic neděje. Poslední deklaraci používejte jen tehdy, pokud víte, že budete s proměnnou často pracovat v různých úrovních (viz cílové cesty).

Proměnnou můžete pojmenovat jakkoliv, ale nesmí začínat číslem, nebo nějakým nevhodným znakem jako > < : " ? * apod. Také nesmí být identická s nějakým klíčovým slovem Flashe (viz Seznámení s ActionScriptem)

Hodnota proměnných

Proměnná může nabývat v zásadě tří hodnot. Číselné, textové a booleanovské true/false (pravda/nepravda).

Pokud jste pracovali např. v Pascalu, byli jste nuceni na začátku programu zadeklarovat, že proměnná "a" bude datového typu integer (celočíselný datový typ) a pokud jste chtěli někde v programu přiřadit proměnné "a" racionální číslo nebo nedejbože text, Pascal vám to nesežral a vyhodil chybu.

To se vám ve Flashi nestane. Každá proměnná může nabývat během chodu programu jakýchkoliv hodnot. Takže všechny tři následující zápisy jsou platné.

 promenna=25;
 promenna="Obal na cédéčko";
 promenna=true;
 

Nejdříve proměnné přiřadíme číselnou hodnotu 25. Hned poté ji přiřadíme textový řetězec "Obal na cédéčko" a nakonec jí podstrčíme pravdivostní hodnotu true. Na konci skriptu bude tedy mít proměnná hodnotu true.

Operátory

Asi by bylo poněkud zbytečné, kdybyste měli nějakou proměnnou a nemohli s ní dále pracovat. Proto byly zavedeny operátory. Prohlédněte si následující příklad:

 a=5;
 b=10;
 c=a+b;
 

Nejprve tedy zadeklaruju proměnnou a, která má číselnou hodnotu 5. Poté proměnnou b, které přiřadím číslo 10. No a nakonec je operátorem "+" sečtu. Výsledná proměnná c bude tedy mít číselnou hodnotu 15. Následuje seznam nejpoužívanějších operátorů a funkcí, které se vám určitě budou hodit.

operátor jeho funkce příklad použití
= přiřazení a=2; (proměnné a přiřadí číslo 2)
+ sečte dvě proměnné c=a+b;
- odečte dvě proměnné c=a-b;
* násobení c=a*b;
/ dělení c=a/b;
() závorky, používají se stejně jako v matematice a=1+2*3 výsledek je 7
a=(1+2)*3 výsledek je 9
+= přičte k proměnné jinou proměnnou a+=2; (ekvivalentí zápis a=a+2;)
-= odečte od proměnné jinou proměnnou a-=3; (ekvivalentí zápis a=a-3;)
++ přičte k proměnné jedničku a++ nebo ++a; (ekvivalentní zápis a=a+1)
-- odečte od proměnné jedničku a-- nebo --a; (ekvivalentní zápis a=a-1)
% zbytek po celočíselném dělení a=14%5; (přiřadí 4)
random(x); náhodné celé číslo a=random(5); (náhodné číslo od 0 do 4)
další téma - Události

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz