Shape tween:

aneb jak udělat z komára velblouda

Shape tweening je v podstatě druh animace, která umožňuje měnit objekty jak se nám zlíbí a přesto bude změna mezi nimi plynulá.

Například plynule uděláte z kruhu čtverec. V prvním snímku tedy nakreslete kruh. Zarovnejte ho na střed a poté vložte klíčový snímek třeba na 20.frame. Pozor! Vložte pouze klíčový snímek, bez motion tween.

V posledním snímku s černou tečkou pak vymažte kruh a nakreslete čtverec. Poté opět vyberte první snímek (vždy vkládáte Shape tweening na začátek přeměny) a v panelu Properties vyberte Tween: Shape. Pokud se časová osa zabarvila do zelena (vyjma posledního snímku), je vše v naprostém pořádku a můžete si animaci přehrát.

prohlédnout příklad
zdroják
prohlédnout originální příklad od Macromedia - abych alespoň částečně splnil to, co jsem napsal v nadpisu

Shape s čísly

Nemusíte však měnit pouze vámi nakreslené objekty, ale klidně také písmena či číslice. Napište třeba v prvním snímku číslici tři, ve dvanáctém číslo 2 a ve 24. trojku. Zarovnejte je na střed.

Nyní všechny číslice rozbijte Modify → Break apart. Všechny objekty vyjma vlastnoručně nakreslených musíte takto rozbít, jinak nenastavíte Shape tweening. Tím že je rozbijete z nich děláte vektorovou grafiku, všimněte si, že po rozbití už text nemůžete přepsat, je to prostě "obrázek číslice".

Nastavte Shape Tweening na prvním a dvanáctém snímku. Číslo tři se postupně změní ve dvojku a ta v jedničku.

prohlédnout příklad
stáhnout zdroják

Opravdu plynulý přechod

Nutno podotknout, že přechod mezi číslicemi není zrovna čisý. Vypadá možná zajímavě, ale ideální to není. K tomu, aby byl přechod jakž takž vyvážený slouží tzv. pomocné body.

Do prvního snímku vložte jedničku, pokud možno co největší. Třeba do třicátého pak dejte dvojku. Vycentrujte a rozbijte. Proveďte Shape tween, tzn. vyberte první snímek a dole v panelu Properties vyberte opět Tween:Shape.

Označte první snímek a přidejte pomocné body v Modify → shape → add shape hint. Přidejte tak tři a rozmístěte po okrajích číslice. Přesuňte se do snímku s dvojkou a také tam nalezete tři pomocné body, které rozmístěte podobně jako před chvílí. Tím určíte dráhu, kterou se budou tyto body při přeměně pohybovat a podle nich se propočte zbytek animace.

Můžete se pokusit udělat Shape Tweening i s načteným obrázkem, ale nebude to vypadat nikterak dobře, protože se bude animovat pouze okraj a samotný obrázek se objeví celý najednou.
prohlédnout příklad
stáhnout zdroják
další téma - Motion guide

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz