Objekt Stage:

Použitelné metody a vlastnosti

metoda její funkce
addListener připojí objekt, který bude reagovat na událost onResize
removeListener odebere objekt
vlastnost hodnota
align zarovnání animace v přehrávači
height vrací výšku scény v pixelech
scaleMode zobrazení animace - showAll/noBorder/exactFit
showMenu povoluje/zakazuje používání menu ve Flash playeru (pravé tlačítko)
width vrací šířku scény v pixelech
událost kdy se spustí
onResize při změně velikosti okna se provede určená funkce

Ukázka použití

Vlasntost align může nabývat těchto hodnot:
Stage.align="B"; //zarování dole
Stage.align="L"; //zarovnání vlevo
Stage.align="R"; //zarovnání vpravo
Stage.align="T"; //zarovnání nahoře
Stage.align="RB"; //kombinace - zarovnání vpravo dole
Stage.align=""; //zarovnání doprostřed (dafault)
Metoda showMenu se používá jednoduše:
Stage.showMenu=true/false; //defaultně true
Událost onResize pracuje takto:
zmena=new Object();
zmena.onResize=function () {
  _root.pole.text+="zmena ";
}
Stage.addListener(zmena);

Pokud nyní změníte velikost přehrávacího okna (nikoliv internetového prohlížeče), do textového pole se připíše "zmena".

další téma - Objekt String

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz