Objekt Textformat:

Metody a vlastnosti

metoda funkce
getTextExtend("řetězec") vrací šířku a výšku řetězce v pixelech, bere v potaz formátování textu (velikost, font písma...)
vlastnost hodnota
align zarovnání textu: align="left/center/right" zarovnání vlevo, na střed, vpravo
blockIndent odsazení textu od levého okraje (v pixelech)
bold tučné písmo (true/false)
bullet zobrazí každý odstavec v textovém poli jako položku seznamu (true/false)
color barva textu, používejte hexadecimální kód barev
font font (druh) písma: pole.font="Courier new";
Indent odsazení prvního řádku od levého okraje
italic kurzíva (true/false)
leading řádkování (mezery mezi jednotlivými řádky)
leftMargin velikost levého okraje
rightMargin valikost pravého okraje
size velikost textu
underline podtržení slov (true/false)

Příklad

Tento objekt nutně potřebuje konstruktor. Celý zápis by tedy vypadal takto:

obsah=new TextFormat();
obsah.color="0xFF0000";
obsah.italic=true;
obsah.indent="25";
pole.setTextFormat(obsah);

Text v textovém poli "pole" by potom měl červenou barvu, byl by vypsán kurzívou a odsazení prvního řádku od levého okraje by bylo 25 pixelů.

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz