Vlastnosti symbolu:

Příkazy popisující symbol

příkaz příklad použití k čemu slouží
_x clip1._x=0; umístí clip1 na x-ovou souřadnici 0
_y clip1._y=-250; umístí clip1 na y-ovou souřadnici -250
_xscale this._xscale=50; nastaví tomuto symbolu 50% x-ovou velikost (šířku) oproti základní délce
_yscale _root._yscale=75; nastaví 75% výšky hlavní scény
_visible this._visible=true/false; nastavuje objektu viditelnost/neviditelnost
_rotation this._rotation=90; tento symbol se otočí o 90 stupňů
_xmouse symbol._x=_xmouse; x-ová souřadnice symbolu se bude rovnat x-ové souřadnici kurzoru myši
_ymouse a=_ymouse; proměnné a přiřadí y-ovou souřadnici kurzoru
_height mySymbol._height=100; nastavuje výšku instance v pixelech
_width mySymbol._width=150; nastavuje šířku instance v pixelech
_name mySymbol._name="symbol"; přejmenuje instanci "mySymbol" na "symbol"
_target a=mySymbol._target; vrací umístění symbolu
_quality Symbol._quality= low/medium/high/best; kvalita zobrazení symbolu

Příklad

Pokud byste tedy chtěli, aby se po kliknutí na tlačítko posunul nějaký objekt o deset pixelů dolů, udělali byste to takto:

on (release) {
	_root.symbol._y+=10;
}

Lze takto udělát jednoduché rolovátko textu. Když máte nějaký sloupec textu, který je moc vysoký a nevleze se do scény, můžete vedle něj vytvořit dvě tlačítka a připojit k nim příkazy:

on (release) {
	_root.text._y+=10;
}

a ke druhému:

on (release) {
	_root.text._y-=10;
}

Nezapomeňte, že text sám o sobě není symbol a tak s ním nemůžete hýbat. Musíte jej nejprve převést na movie clip a pojmenovat "text".

Pokud byste chtěli zjistit nějakou vlastnost symbolu a případně ji uložit do nějaké proměnné, použijte následující konstrukci: a=mySymbol._x; Tím zjistíte x-ovou souřadnici symbolu.
Prohlédnout
Stáhnout zdrojový soubor
Další téma - Textové pole

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz